Hur ofta tvättar du händerna?

Blog Banner Hands Washing

När du är ledig kommer du kanske i kontakt med fler människor än vanligt. Även om ledighet kan hjälpa oss att utöka vår vänkrets så kan det även öka din exponering för bakterier. Bakterier och virus överförs enkelt genom nästan allt du berör. När du berör människor, ytor och föremål under dagen samlar du bakterier på dina händer. Du kan smitta dig själv med dessa bakterier genom att vidröra dina ögon, näsa eller mun och du kan också sprida dem till andra genom mikroskopiska partiklar.

Den bästa försvarslinjen är att tvätta händerna så ofta som möjligt. Även om det är omöjligt att hålla händerna helt rena, är handtvätt ofta ett måste för att hålla sig frisk. Handtvätt kan hjälpa till att begränsa överföringen av bakterier, virus och andra mikrober.

Enligt engelska sjukvårdsupplysningen1 bör du alltid tvätta händerna när de är synliga smutsiga och:

  • Före och efter hantering av råa livsmedel som kött och grönsaker
  • Innan du äter eller hanterar mat
  • Före och efter behandling av ett sår

Tvätta alltid händerna efter att du har:

  • Förberett mat
  • Använt toaletten, bytt blöja eller tvättat ett barn som har använt toaletten
  • Rört vid ett djur, djurfoder eller djuravfall
  • Snytit dig, hostat eller nyst
  • Behandlat ett sår eller tagit hand om en sjuk person
  • Hanterat skräp
  • Hanterat djurmat eller godis

Enligt Word Health Organization är den rekommenderade tiden för att tvätta händerna så länge som det tar att att sjunga “Happy Birthday”2 två gånger.

Att lära barn från ung ålder att tvätta sina händer ofta är nyckeln till att förhindra spridning av vanliga sjukdomar. De fem enkla stegen är: våt, tvål, skrubba, skölj och torka.

Det är klokt att tvätta händerna och byta kläder när du kommer hem från ditt arbete och att tvätta händerna ofta under arbetsdagen. Du behöver inte arbeta med smuts eller något annat som produceras av moder jord för att bli infekterad av bakterier.

Alkoholbaserad handrengöring, som inte kräver vatten, är ett acceptabelt alternativ när tvål och vatten inte finns tillgängliga. Om du använder en handrengöringsmedel ska du se till att produkten innehåller minst 60% alkohol.

Minska exponeringen för bakterier under julledigheten genom att noggrant tvätta händerna ofta med tvål och njut av ”Active Wellness”.

1. https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/best-way-to-wash-your-hands/
2. https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/

9 december 2019

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s