Probiotika för en hälsosam tarm …

Probiotic Blog logo

Det talas mycket om Probiotika i medierna numera. Ordet kommer från den antika grekiskan. Pro betyder för och biotik betyder liv. Det finns givetvis en anledning för att Probiotika är på tapeten mycket nu för tiden.

Våra kroppar har naturliga bra eller hjälpsamma bakterier samt dåliga eller skadliga bakterier. Att upprätthålla rätt balans mellan dessa är nödvändigt för optimal hälsa. Det är här probiotika kommer in. Dåliga bakterier på fel plats kan orsaka problem medan rätt bakterier på rätt plats kan ha fördelar. Probiotika är ‘goda’ bakterier som finns i livsmedelsprodukter eller kosttillskott som kan påverka vår hälsa genom att förbättra tarmbakteriens balans och funktion.1

Ålder, genetik och kost kan påverka sammansättningen av bakterierna i kroppen. När bakterierna i kroppen inte är i balans är vi i ‘dysbios’ (dysbios är ett annat ord för den obalans som kan uppstå mellan goda och onda bakterier i tarmfloran)och kan uppleva vissa sjukdomar kopplade till matsmältningssystemet. Probiotika hjälper till att flytta balansen till förmån för goda bakterier för en sund matsmältning. När matsmältningskanalen är frisk, filtrerar den bort och eliminerar saker som kan skada den, till exempel skadliga bakterier, gifter, kemikalier och andra avfallsprodukter.

Det andra sättet som probiotika hjälper allmän hälsa är hur det påverkar immunsystemet. Eftersom immunsystemet skyddar mot bakterier kan dysfunktion orsaka allergiska reaktioner och autoimmuna störningar. Precis som matsmältningssystemet fungerar immunsystemet optimalt när det är i balans, och probiotika har visat sig vara till nytta. En välfungerande tarm är viktig för den allmänna hälsan.2

Fermenterade livsmedel har visat sig vara probiotiska och kan hjälpa till att balansera tarmfloran och stödja immunsystemet. Att ta probiotika genom naturliga livsmedel och drycker som yoghurt, surkål, kimchi och kombucha kan lätt vara en del av en aktiv wellness-diet. Näringstillskott som KENZEN Lactoferrin 2.0® och KVB® Natural Food Mix – Choklad innehåller prebiotika och / eller probiotika. De kan både hjälpa till att förbättra immunsystemet och matsmältningssystemet och hålla dig mentalt aktiv!3

Att integrera näringsprodukterna i en daglig rutin är en stor del av en aktiv wellness-livsstil.

1. https://www.bda.uk.com/resource/probiotics.html
2. https://nikkensv.wordpress.com/2019/07/08/hur-prebiotika-probiotika-hjalper-magen/
3. https://nikkenactivewellness.com/2017/11/03/have-you-heard-of-the-brain-gut-connection/

16 mars 2020

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Vitaminer och mineraler från havet till din hud …

SWE TE Blog Banner

Vitaminer och mineraler anses vara viktiga näringsämnen. De arbetar tillsammans och utför hundratals roller i kroppen. De hjälper till att upprätthålla skelett, läka sår och stärka immunförsvaret. De konverterar också mat till energi och reparerar cellskador. Att äta en hälsosam kost är det bästa sättet att få de vitaminer och mineraler du behöver, men att använda dem på huden kan också ge din hud ett boost.

Hudvårdssektorn utvecklas ständigt, men en sak förblir densamma;  vi fortsätter att använda ingredienser runt omkring oss, oftare med växter som våra förfäder har använt i århundraden inklusive marina växter och tång.

Tång absorberar naturligtvis sin näring från havet. Precis som växter som växer på land är tång fullt av naturliga näringsämnen. C-vitamin, kalium, järn, vitamin B12 (niacin) och kolin är bara några av de viktiga näringsämnen som finns i tång. Det är också känt att de hjälper till med naturlig rengöring och rening av huden, vilket hjälper till att förbättra smidighet och elasticitet. Med överflödet av vitaminer och mineraler är fördelarna med att använda tång i hudvårdsprodukter stora.

Nikkens TRUE element® Marin ekologiska hudvårdssortiment inkluderar tång, marina växter och havsvatten, vilket gör produkterna rika på naturliga mineraler som lätt absorberas av huden.

Kärnan i TRUE elements® Marin Ekologiska Hudvård är de ekologiska algerna Chondrus Crispus, Crithmum Maritimum, Ulva Lactuca och Laminaria Digitata. Alla hjälper till att upprätthålla hudens naturliga fuktnivå som främjar naturlig förnyelse, förbättrar återfuktning och främjar en frisk hud.

TE HeartCertifierad EKOLOGISK
Naturlig och äkta med respekt för miljön, med ingredienser skördade på ett miljöansvarigt sätt med en hållbar strategi. TRUE elements® Marin Ekologisk Hudvårdsserie är EKOLOGISK certifierad av EcoCert.1

 

 

SWE TE duo 2020 banner

Shoppa nu…

Upptäck mer:
TRUE elements® Fresh Tonic Lotion
TRUE elements® Velvet Cleansing Milk

Stöd din hud inifrån och ut med: Kasai Multi-Vitamin and Mineral (# 2564).

Använd TRUE elements®-produkterna i din vardag med ”aktiv wellness.” Din hud kommer att tacka dig!

1.http://www.ecocert.com/en

2 mars 2020

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Discover the “Plantivore” lifestyle…

Blog Banner Plantivore

2020 is the year we’ll be welcoming Plantivores to the healthy eating scene. The new Plantivore lifestyle will embrace a well-balanced plant based diet.

Plants contain very powerful anti-oxidants and utilizing fruits, vegetables, grains and legumes in their unprocessed and unrefined form leaves their nutrient and healing benefit at its optimum.

In the human body, oxygen generates reactive molecules throughout all the tissues called ‘free radicals’. These free radicals can be harmful to body cells as they can damage essential molecules such as DNA and the enzymes necessary for optimum cell function. Anti-oxidants capture these reactive free radicals and safely convert them back to normal. Although the body produces anti-oxidant molecules on its own, additional plant based anti-oxidants can also be delivered through diet, mainly from fruit and vegetables.

A plant-based diet is not strict like veganism or vegetarianism. Instead it gives you the flexibility to eat mainly plant-based wholesome foods the majority of the time.

You can still eat meat every once in a while if you want to. Having a balanced lifestyle is often more sustainable and easier to follow, especially for those who are new to eating wholesome plant-based foods.

Here are a few benefits of a plant-based lifestyle:

1. Care for the environment. A diet based on whole grains, fruits and vegetables reduces water and land use, lowers pollution, slows deforestation and reduces destruction of topsoil, among other benefits.1

2. Save money. Switching to a plant-based diet could save you quite a bit of money each week. Furthermore, you can even grow some of your own fruits and veggies at home, which is even more cost effective.

3. Decrease in Body Fat. The foods that you eat when following a plant-based diet are generally much more nutrient dense. Compared to processed foods, they are also relatively low in calories. Therefore, it could be pretty easy to shed excess body fat while on a plant-based diet.

Plant-based diets, including vegan diets, can be healthy as long as they are balanced and nutritionally adequate. When followed consistently, a well-balanced, plant-based diet that focuses on wholegrains, fruit, vegetables, legumes, nuts and seeds may provide health benefits.2

As you start to embrace the new Plantivore lifestyle, KVB® Natural Food Meal Replacement Mix can help you with the transition to being more plant-based in your diet. It contains organic Moringa as well as organic pea protein, organic vegetables and prebiotics and probiotics.

Plantivore KVB Blog Banner 1

SAVE UP TO 50% with the Nikken Cleanse Pack (#88060)
Pack contents:
1 x KENZEN Cleansedx
1 x KVB® Natural Food Mix – Chocolate
Offer valid until 29th February 2020

1. White, T. 2000. Diet and the distribution of environmental impact. Ecological Economics. 34, 145-153
2. https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/what-plant-based-diet

17th February 2020

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

BOOST your Winter Health and strengthen your IMMUNITY with KENZEN Lactoferrin 2.0®

Winter Immunity banner

Lactoferrin is an iron-binding glycoprotein (sugar-protein) naturally present in milk: Lacto = milk, ferrin = iron. It belongs to the transferrin family that transports iron ions and it is a natural constituent of body fluids such as saliva, breast milk and tears.

Lactoferrin binds the iron already present in the body, helping the body utilize and absorb it more efficiently. This removes the need to add additional non-native sources of iron, allowing the body to receive the right balance of iron without the stomach and intestinal discomfort.1

However, this is not lactoferrin’s only role within the body. Its iron-binding properties give it several secondary functions:

  • Boost your immune system. Lactoferrin is also essential in providing an increased defence for your immune system. Lactoferrin deprives unwanted bacteria in the body from the nutrients they need to continue spreading and is able to boost your body with beneficial antioxidants, enhance oxygenation of the tissues and improve white blood cell health.
  • Clear skin. If you are having trouble maintaining healthy or clear skin, lactoferrin also works at reducing acne activity and preventing breakouts.
  • Maintain a healthy gut. Gut health refers to the balance of microorganisms that live in the digestive tract. Looking after the health of the gut and maintaining the right balance of these microorganisms is vital for physical and mental health, immunity, and more. These bacteria, yeasts, and viruses are also called the “gut microbiome” or “gut flora”. Many microbes are beneficial for human health, and some are even essential.

To maintain a healthy gut, increase your fibre intake. Good examples of high fibre vegetables are artichokes, leeks, onions and garlic, which all contain high levels of inulin (a prebiotic fibre). Some vegetables like lettuce have little fibre or nutrient value. Choose food and drinks with high levels of polyphenols. Polyphenols are antioxidants that act as fuel for microbes. Examples are nuts, seeds, berries, olive oil, brassicas, coffee and tea – especially green tea.

You can also consume plenty of fermented foods containing live microbes. Good choices are unsweetened yoghurt; kefir, which is a sour milk drink with five times as many microbes as yoghurt; raw milk cheeses; sauerkraut; kimchi, a Korean dish made from garlic, cabbage and chilli; and soybean-based products such as soy sauce, tempeh and natto.

Nutritional supplementation is also helpful. Lactoferrin may help the body absorb what is already there and importantly, does so without upsetting the stomach.  It has been shown in clinical research to be more bioavailable, allowing for more efficient absorption of iron, compared to other iron sources.2

*Just take a look at the graph:

bioferrinimage1

Take a look at our KENZEN Lactoferrin 2.0® (#15700) (200 mg of lactoferrin per capsule) which is gentle on the digestive system and may help support the good gut bacteria that is so crucial for your overall wellbeing.

We thought you might like these… previous KENZEN Lactoferrin 2.0® blogs too:

HUR Prebiotika & Probiotika hjälper magen…
Varför KENZEN Lactoferrin 2.0® ?

Save with monthly orders. KENZEN Lactoferrin 2.0® is available on the Nikken Autoship program, where you can set up an Autoship order to be delivered straight to your door every month – and to thank you, you’ll save on the cost of the product and shipping too.

1. https://www.glanbianutritionals.com/en-gb/node/1101
2. (Rezk, Dawood, Abo-Elnasr, Halaby, & Marawan, 2015), (Rezk, Kandil, Dawood, Shaheen, & Allam, 2015), (Nappi, et al., 2009), (Paesano, et al., 2010), (Paesano, et al., 2014)

3 februari 2020

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Simple tips for a Healthy Winter with Winter Wellness

Winter Blog Banner

It may be cold outside, but winter needn’t be the unhealthiest time of year for you and your family. Along with chilly temperatures winter brings a variety of bugs, often leaving you feeling run down. Although there are no quick fixes to prevent colds and flu from striking, here are some simple steps you can take to ensure your immune system is functioning at peak performance.

1. Wash your hands and do it right. Everyday you come into contact with thousands of germs and bacteria. Wash your hands several times a day with plenty of soap and warm water for 15-20 seconds.

2. Keep hydrated. Your fluid intake can help to ease the symptoms of colds and flu – it prevents the throat and nose lining from drying out. Warm fluids are especially helpful as they can help moisten your throat. According to new guidelines from the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) and Public Health England (PHE), honey drinks (and add a dose of lemon for added vitamin C!) have been shown to ease coughing.Try to drink at least 8 glasses of fluid each day.

3. Get enough sleep. The National Sleep Foundationrecommends seven to eight hours of sleep a night to keep your immune system in fighting shape. When you are running on empty and in a sleep deficit, your immune system can suffer, leaving you more susceptible to picking up winter bugs.

4. Light. Open the blinds and windows as often as you can.  Get outside and soak up some natural light – the health benefits are endless and include topping up essential vitamin D, helping you get a good night’s sleep and even improving your mental health. Take the dog and the kids with you or enjoy a peaceful walk by yourself. Even a few minutes out on your lunch break can make all the difference.

5. Eat fruit and vegetables from a rainbow of different colours. Did you know each different colour provides you with a different array of nutrients? Make sure you include plenty of green, red, purple/blue, yellow/orange and white/brown fruits and vegetables in your diet every day. Some examples of the immunity boosting nutrients found in fruit and vegetables include: Vitamin A (or carotenoids – any vegetable of orange or yellow colours and some green foods like dark green veg),Vitamin C (citrus fruits, kiwi, tomatoes, potatoes, berries and broccoli) and Phytonutrients (compounds found naturally in plants). Phenolics (found in most fruit and vegetables) and flavonoids (berries, onions, Brussels sprouts, citrus, kale and parsley) are common phytonutrients, which are known to have immune benefits.

Barley Grass is naturally high in many key nutrients that help to support the immune system, such as vitamins, minerals, amino acids, antioxidants and enzymes.

Nikken’s Organic Jade GreenZymes® is the perfect winter drink (it can be consumed hot or cold) and could offer you that bit of extra help in boosting your immunity in the cold season.

1. https://www.nhs.uk/news/heart-and-lungs/honey-not-antibiotics-recommended-coughs/
2. https://www.sleepfoundation.org/articles/how-sleep-affects-your-immunity

27 januari 2020

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Bränsle för Active Wellness = Bränsle för livet

Grass Blog Banner

Växter är den huvudsakliga syrekällan för alla livsformer på jorden. De representerar också den primära källan till allt som är av näringsvärde. På grund av moderna levnadsförhållanden som stress  och föroreningar behöver vi nu viktiga ämnen mer än vi gjorde för ett decennium sedan. Korngräsexstrakt kan tillföra viktiga ämnen som inte längre finns i tillräckliga mängder i vår mat.

Doktor Yoshihide Hagiwara, upptäckte näringsmässiga fördelar med korngräs och kallade korngräspulver “naturens bästa snabbmat”. Han var en världsberömd forskare utvecklade över 200 framgångsrika formler. Efter att ha undersökt över 150 typer av gräs, växter, blommor, grönsaker och örter, upptäckte han att ungt korngräs är ”en av de mest näringsbalanserade livsmedlen i naturen”.

Under sin forskning insåg han att kroppen lättare tar upp näringsämnen och enzymer från ett juicepulver än från en hel bladprodukt. För att fånga upp och skydda de känsliga näringsämnena och enzymerna utvecklade Dr. Hagiwara en unik extraktions- och spraytorkningsprocess som gav honom Japans prestigefyllda Science and Technology Award. Samma process används i vårt ekologiska Jade GreenZymes® korngräspulvertillskott.

Vi använder ett speciellt frö som producerar ett stort, brett tjockt gräs, vilket är perfekt för juice. Gräset odlas i rik, bördig jord under de kallare årstiderna för att kornet ska växa långsamt för att ta upp alla näringsämnen i jorden. Korngräset skördas sedan när det är 30-40 cm  högt när näringsämnena är på topp och bladen är tjocka och fyllda med juice.

Omedelbart efter skörden tas korngräset till fabriken där processen med att förvandla det till pulver börjar. Bladen tvättas flera gånger och sköljs med färskt rent vatten. Sedan hackas de till  2-4 cm bitar och läggs igenom flera krossningssteg där fibern separeras från juicen.

Efter att juicen har extraherats skickas den till ett vakuumdunstningssystem där den koncentreras. När koncentrationsprocessen är över spraytorkas juicen med Dr. Hagiwaras prisbelönta metod vid låga temperaturer. Denna metod gör det möjligt för enzymerna och näringsämnena att förbli aktiva och biotillgängliga. Det spraytorkade pulvret krossas igen och omvandlas till ett pulver som lätt kan lösas upp i vätska.

Under varje steg i tillverkningsprocessen utförs noggrann kvalitetskontrollstestning, från att kontrollera marken där korngräset växer till tester av den färdiga produkten.

Nikkens Jade GreenZymes® formula är kosher och vegan, har en frisk, ren smak och är ekologiskt certifierad av Soil Association.

Korngräs är så näringsrikt att det kan ge fullständigt näringsstöd.

Korngräspulver stöder god hälsa genom att tillhandahålla:

  • Klorofyll
  • Antioxidantenzym: speciellt superoxiddismutas (SOD) och kvävereduktas
  • Antioxidant-bioflavonoider: ett antal C-glykosylflavoner, inklusive saponarin och lutonarin
  • Åtta essentiella aminosyror, vilket gör korngräset till en extremt rik proteinkälla med 15 gånger mer protein än mjölk
  • Mineraler: kalcium, järn, magnesium, fosfor, kalium och koppar
  • Vitaminer: beta-karoten, B1, B2, B6, B12, C, pantotensyra, lutein och folsyra

Med så många näringsämnen erbjuder korngräspulver omfattande hälsofördelar.

28. Oktober 2019

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Vilket är det bästa sättet att njuta av höstmånaderna?

Pumpkins.jpg

Hösten är den färgrika skördesäsongen som föregår de kalla vintermånaderna. Temperaturen börjar sjunka och luften blir torrare när vindarna viner och löven faller.

Varje årstidsändring är en övergångsperiod i naturen och våra kroppar följer dem även om vi är omedvetna om vad som sker. Hösten är en tid då löven faller och vegetationen skördas eller dör. Under den här naturcykeln frigörs mögel. Även om mögel är luftburet året runt kan den här extra frigörelsen bli en stress för immunsystemet.

Beroende på individens Active Wellness-tillstånd, kan immunsystemet antingen fortsätta fungera bra eller bli överbelastat under hösten. Matsmältningen kanske inte blir lika smidig och maten som fungerar bra under sommaren kan plötsligt bli för mycket. Hösten är därför den perfekta tiden att minska den toxikologiska belastningen på immun- och matsmältningssystemen. Faktum är att eftersom 60 till 80 procent av immunsystemet kretsar kring matsmältningssystemet påverkar de varandra mycket.1

Utöver att vara den perfekta tidpunkten att införa KENZEN Lactoferrin® 2.0i din dagliga livsföring, finns ytterligare några saker att göra för att hjälpa till att minska den toxikologiska överbelastningen:

1. Minska exponeringen för kemiska toxiner i miljön eller i produkter du kanske använder dagligen, såsom kosmetika, tvättmedel, rengöringsmedel, plaster, luftfräschare etc.

2. Försök använda parfymfria rengöringsmedel och tvättmedel. Parfymerade produkter är ofta fulla av artificiella ingredienser vilka tenderar att påverka immun- och matsmältningssystemen.

3. Läs på etiketterna och försök äta mat utan artificiella färgämnen och konserveringsmedel. Behandlade livsmedel kan i regel irritera känsliga tarmsystem.

4. Var uppmärksam på livsmedelsallergi. Det här är en underbar tid på året att äta mat som värmer dig, på samma sätt som sommaren var den perfekta tiden att äta kalla sallader. En tumregel är att ta hänsyn till naturen och äta det som växer under säsongen, såsom pumpor, squash, rotgrönsaker (betor och rovor), mörkbladiga grönsaker och allt som är lokalodlat.

5. Förvara dina återanvändbara plastpåsar och behållare i stängda skåp och lufttäta behållare. Plast innehåller petrokemiska molekyler som är luftburna, särskilt inomhus.

6. Drick filtrerat vatten. Klor är en stark kemikalie som finns i många kommunala vattensystem. PiMag® Waterfall överträffar standarden för klorreducering och hjälper hushåll att filtrera kranvatten för att minska eller eliminera användningen av buteljerat vatten, vilket bidrar till miljön. Tillsätt KENZEN® Super Ciaga® i ditt PiMag®-vatten.

En läcker ekologisk dryckmix med 100 % frukt och högt ORAC-värde (antioxidant) gör att Super Ciaga kan bidra till ett stabilt och starkt immunsystem.

7. För att behålla en frisk mage, rekommenderar traditionell kinesisk medicin att man äter fuktiga livsmedel, såsom tofu, tempeh, spenat, korn, päron, äpplen, alger, svamp, mandel och sesamfrön.2

8. Skydda din hud från torrheten elementen kan orsaka. Använd en fuktkräm som TRUE elements® ansiktskräm för ungdomlig hudpå natten och närande ansiktskrämunder dagen.

Försök få ordentligt med vila och sömn för att hålla ditt immunsystem nöjt och njut av den här underbara årstiden!

ERBJUDANDE
KENZEN® Super Ciaga® 

Spara 75% på ditt andra paket med KENZEN® Super Ciaga®

Köp ett paket KENZEN® Super Ciaga® mellan 1 – 31 oktober 2019 och spara 75% på ditt andra paket.

* Använd Dubbelpaket-kod 88170 för att få ditt andra paket med 75% rabatt.

Erbjudandet  gäller även för Autoship.

1. https://www.no-ibs.com/blog/why-does-ibs-act-up-in-spring-or-fall/
2. https://thehutong.com/what-to-eat-in-autumn/

1 oktober 2019

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.